Sanne Birkmose

Mit navn er Sanne Birkmose, jeg har i 14+ år undervist i folkeskolen i almen- og specialafdeling. Eleverne med en anderledes tankegang har altid haft min særlige interesse, uanset om det er en diagnose, indlæringsvanskeligheder eller høj intelligens, der ligger til grund herfor.
Jeg valgte på et tidspunkt at læse en pædagogisk diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og senere en kandidat i didaktik, fordi jeg syntes, der var mangel på undervisningsmaterialer specifikt fremstillet til denne elevgruppe.
Jeg har gode erfaringer med at tilrettelægge undervisningen, så den tager udgangspunkt i forskellige styrker og hjernecentre og for de højintelligente altid minimum to hjernecentre på samme tid for at stimulere dem yderligere.
Mine opgaver involverer altid kreativ tænkning i et eller andet omfang, og er tænkt som ekstraopgaver til højintelligente elever.

Mit navn er Sanne Birkmose, jeg har i 14+ år undervist i folkeskolen i almen- og specialafdeling. Eleverne med en anderledes tankegang har altid haft min særlige interesse, uanset om det er en diagnose, indlæringsvanskeligheder eller høj intelligens, der ligger til grund herfor.
Jeg valgte på et tidspunkt at læse en pædagogisk diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og senere en kandidat i didaktik, fordi jeg syntes, der var mangel på undervisningsmaterialer specifikt fremstillet til denne elevgruppe.
Jeg har gode erfaringer med at tilrettelægge undervisningen, så den tager udgangspunkt i forskellige styrker og hjernecentre og for de højintelligente altid minimum to hjernecentre på samme tid for at stimulere dem yderligere.
Mine opgaver involverer altid kreativ tænkning i et eller andet omfang, og er tænkt som ekstraopgaver til højintelligente elever.

Opgaver til højtbegavede elever (og elever med særlige forudsætninger)
Opgaver til højtbegavede elever (og elever med særlige forudsætninger)

Opgaverne, du finder her, egner sig specielt godt til højtbegavede elever på mellemtrinnet og i udskolingen.
Disse elever tænker ofte fra abstrakt til konkret, stik modsat elever med en gennemsnitlig IQ som tænker fra konkret til abstrakt.
Derudover stimuleres højtbegavede elevers hjerner ofte bedst, hvis opgaverne enten kræver kreativ og innovativ tænkning eller stimulerer minimum to hjernecentre samtidigt.
Højtbegavede elever trives ikke med MADS (Mere Af Det Samme) opgaver, da de lynhurtigt forstår opgaverne og mange opgaver af samme slags derfor hurtigt bliver trivielt.
Opgaverne er tænkt som ekstraopgaver til elever, der er hurtigt færdige med de opgaver, der bliver stillet i klassen, og er derfor udviklet, så eleverne kan tilgå dem uden eller med meget lidt lærerhjælp.