Danielle Spogárd-Wedgwood

- Den lærende lærer

Jeg brænder for dansk, og hvordan jeg kan løfte det faglige pensum ud af bøgerne til kreative elevproduktioner.
Det er min erfaring, at læringen sidder bedre fast, når eleven har haft fagligheden i deres hænder. Det stimulerer den taktile sans, og eleven kan koble læringen på en erindring om at have arbejdet fysisk med emnet. Derudover gør det kreative element, at elevens motivation, koncentration og fordybelse øges markant.
Ved alle forløb laver jeg min eget version af produktet og en tilhørende ”levende væg”, da jeg anskuer det som faglig stilladsering samt mulighed for at bygge et højere danskfagligt niveau på undervisningen. Jeg er bevidst om, at nogle mener, at det kan fastlåse eleven i en kreativ læreproces, men jeg mener derimod, at det inviterer til dialog, begrebforståelse og kreativ udfoldelse, da eleven jo ikke skal kopiere min version, men skabe sin egen.
Ud fra denne arbejdsmetode anser jeg mig selv som ”Den lærende lærer”, der sammen med eleven arbejder med samme faglige indhold - med hver vores kreative læreproces. Det resulterer i en uvurderlig fællesskabsfølelse, hvor vi sammen løfter i flok.
Udover dansk underviser jeg i billedkunst, håndværk/design, natur teknik, historie og kristendom, hvilket gør at jeg ofte laver tværfaglig projektundervisning.

Jeg brænder for dansk, og hvordan jeg kan løfte det faglige pensum ud af bøgerne til kreative elevproduktioner.
Det er min erfaring, at læringen sidder bedre fast, når eleven har haft fagligheden i deres hænder. Det stimulerer den taktile sans, og eleven kan koble læringen på en erindring om at have arbejdet fysisk med emnet. Derudover gør det kreative element, at elevens motivation, koncentration og fordybelse øges markant.
Ved alle forløb laver jeg min eget version af produktet og en tilhørende ”levende væg”, da jeg anskuer det som faglig stilladsering samt mulighed for at bygge et højere danskfagligt niveau på undervisningen. Jeg er bevidst om, at nogle mener, at det kan fastlåse eleven i en kreativ læreproces, men jeg mener derimod, at det inviterer til dialog, begrebforståelse og kreativ udfoldelse, da eleven jo ikke skal kopiere min version, men skabe sin egen.
Ud fra denne arbejdsmetode anser jeg mig selv som ”Den lærende lærer”, der sammen med eleven arbejder med samme faglige indhold - med hver vores kreative læreproces. Det resulterer i en uvurderlig fællesskabsfølelse, hvor vi sammen løfter i flok.
Udover dansk underviser jeg i billedkunst, håndværk/design, natur teknik, historie og kristendom, hvilket gør at jeg ofte laver tværfaglig projektundervisning.

Eventyrlig skrivning - et forløb med fokus på eventyr, håndskrift og en levende væg
Eventyrlig skrivning - et forløb med fokus på eventyr, håndskrift og en levende væg

Ligesom eventyr kan opsluge læseren ind i et magisk univers, efterlader dette forløb samme følelse i mig. Eventyr er magiske, og de fleste elever drages af det eventyrlige univers. Hvem kan ikke godt lide en god historie fuld af magi, prøvelser og det onde og gode - og hvor det gode altid vinder i sidste ende? Jeg har altid min egen produktion med, så eleverne kan se “meningen” med forløbet og kende slutproduktet. Derudover producerer jeg igen sammen med eleverne, når skrivefasen går i gang. “Den lærende lærer” er for mig, dér hvor eleverne rykker allermest. De ser mig lave det samme som dem - sammen med dem. Sideløbende med forløbet laver jeg altid “levende vægge”, der har funktion som evaluerings- og feedbackredskab samt er elevinddragende.

  • 2.-3. klasse
  • Ca. 14 lektioner
  • Dansk og billedkunst
Gyselige fortællinger - et forløb om genrekendskab, handlingsbro og elevens egen gyserfortælling
Gyselige fortællinger - et forløb om genrekendskab, handlingsbro og elevens egen gyserfortælling

Det er min erfaring, at 3.-4. klasser elsker gyserfortællinger. Måske fordi eleverne fagligt kan mere - både i forhold til forståelse, begrebsverden, opbygning af en fortælling og deres individuelle læsning. Den mere flydende og ubesværet læsning muliggør måske, at eleverne for første gang rigtig oplever at blive grebet af en fortælling.
Det særlige ved gyserbøger er den stemning, som eleven mærker undervejs i læsningen og efterlades med efter endt læsning. Gyserbøger har en spændende, dragende og uhyggelig opbygning, hvor man ikke kan vente med at vende næste side - hvad mon der nu sker!?
For mig er det vigtigt, at alle danskfaglige forløb har et elevprodukt - i dette tilfælde en gyserfortælling. Et kontinuerligt arbejde med elevens skriftlighed styrker både danskfaglige kompetencer og forståelse af sætningsopbygning, handlingsbro og det at kunne udtrykke sig forståeligt.
  • 3.-4. klasse
  • Ca.15 lektioner
  • Dansk