Jette Toft Larsen

- Den kreative dimension i kristendom

På min skole er jeg så heldig at undervise på alle klassetrin i faget kristendomskundskab. Det er både spændende og omfattende, og det giver en god forståelse for fagets spændvidde og progression. Jeg kan godt lide i kristendomskundskab at arbejde med den kreative dimension med konkrete produkter. Det giver det faglige indhold en knage at blive hængt op på. Derfor indgår dette i de fleste af mine undervisningsforløb. Det gør dem også egnede til længere forløb og fagdage.

Det er min erfaring, at eleverne lærer godt med en komparativ metode, hvor religion forstås gennem sammenligning af myter, genstande og højtider. Dette gælder især fra 6.-9. klasse, hvor de fremmede religioner inddrages. Samtidig er jeg selv meget interesseret i disse kulturelle forskelle i højtider og ritualer, og det ses naturligvis i min undervisning. Derudover underviser jeg i dansk fra 1.- 6. klasse, hvor jeg også fungerer som klasselærer. Jeg underviser også i tysk primært i udskolingen.

På min skole er jeg så heldig at undervise på alle klassetrin i faget kristendomskundskab. Det er både spændende og omfattende, og det giver en god forståelse for fagets spændvidde og progression. Jeg kan godt lide i kristendomskundskab at arbejde med den kreative dimension med konkrete produkter. Det giver det faglige indhold en knage at blive hængt op på. Derfor indgår dette i de fleste af mine undervisningsforløb. Det gør dem også egnede til længere forløb og fagdage.

Det er min erfaring, at eleverne lærer godt med en komparativ metode, hvor religion forstås gennem sammenligning af myter, genstande og højtider. Dette gælder især fra 6.-9. klasse, hvor de fremmede religioner inddrages. Samtidig er jeg selv meget interesseret i disse kulturelle forskelle i højtider og ritualer, og det ses naturligvis i min undervisning. Derudover underviser jeg i dansk fra 1.- 6. klasse, hvor jeg også fungerer som klasselærer. Jeg underviser også i tysk primært i udskolingen.

LYSFESTER - En indledende filosofisk samtale
LYSFESTER - En indledende filosofisk samtale

Som indledning til arbejdet med de fem lysfester (Hanukkah, Mortens Aften, Lucia, Advent og Kyndelmisse) gennemfører jeg altid dette filosofiske forløb omkring begrebet lys som modsætning til mørke.

  • 4.-6. klasse
  • 45 min
  • Kristendomskundskab
LYSFEST - Hanukkah
LYSFEST - Hanukkah

I sjette klasse er eleverne klar til at lære om en ikke-kristen lysfest. Nemlig den jødiske lysfest Hanukkah. I de yngste klasser sammenligner jeg ofte forskellige landes kristne jul. Det har altid elevernes interesse, og de lærer tydeligt at forholde sig til deres egne traditioner. Denne erfaring ønsker jeg at bringe med i dette forløb, hvor netop jødedommen forstås, når der er traditioner at sammenligne med.

  • 6. klasse
  • 6 x 45 min.
  • Kristendomskundskab
LYSFEST - Mortens Aften
LYSFEST - Mortens Aften

Forløbet er under udvikling og vil blive ganske snart.

LYSFEST - Lucia
LYSFEST - Lucia

Forløbet er under udvikling og vil blive ganske snart.

LYSFEST - Advent
LYSFEST - Advent

Forløbet er under udvikling og vil blive ganske snart.

LYSFEST - Kyndelmisse
LYSFEST - Kyndelmisse

Forløbet er under udvikling og vil blive ganske snart.