Samarbejdsformer

Med disse samarbejdsformer er det muligt at facilitere forskellige former for samarbejde, hvor elevernes forskelligheder kan komme til udtryk.
Samarbejdsformerne er tænkt i anvendelse med det konkrete fags faglige indhold. Samarbejdsformerne er forskelligartede, men de fleste har et stort fokus på at aktivere eleverne gennem samtale og samarbejde om et fagligt indhold.
Der er samarbejdsformer til gruppearbejde og arbejde i klassen. Beskrivelserne er gjort generelle, så du kan anvende dem i dit fag og på dit klassetrin.
Quiz og Byt

Anders Skov Nielsen

Denne arbejdsform er velegnet som opstarts- eller evalueringsaktivitet. Der skal forberedes fagord eller spørgsmål, som danner udgangspunkt for Aktiv…

Ord- og begrebsspillet

Anders Skov Nielsen

Denne aktivitet er god til at gennemgå fagord, begreber eller fakta. Spillet gør repetition og opsamling til en sjov og kreativ oplevelse.

Forklar mig lige bingo

Anders Skov Nielsen

Forklar mig lige bingo er velegnet til at genopfriske viden på en sjov måde. Det kan være som en opsummering efter en lektion/forløb eller som en ops…

Bum-forklaring

Anders Skov Nielsen

Bum-forklaring er en slags kombination af Quiz og Byt og Margrethe-skål. Aktiviteten giver eleverne mulighed for at lege med begreber og elementer fr…

Dobbeltcirkel

Anders Skov Nielsen

Med dobbeltcirkel kommer alle elever i gang med det samme, og videndeling sker hurtigt og på tværs af de normale grupper i klassen. Denne arbejdsform…