Didaktisk design

Her kan du finde inspiration og materialer, der kan hjælpe dig med at udvikle dine egne undervisningsforløb og lektioner. Indholdet på siden kan også bruges til at variere din undervisning, og måske gøre den mere afvekslende og levende. Didaktisk design er udviklet for at hjælpe dig som lærer til at udvikle egne undervisningsmaterialer, der passer til dig og din klasse. Sidens indhold kan også bruges til at tilpasse og justere eksisterende materialer.
Samarbejdsformer
Samarbejdsformer

Med disse samarbejdsformer er det muligt at facilitere forskellige former for samarbejde, hvor elevernes forskelligheder kan komme til udtryk.
Samarbejdsformerne er tænkt i anvendelse med det konkrete fags faglige indhold. Samarbejdsformerne er forskelligartede, men de fleste har et stort fokus på at aktivere eleverne gennem samtale og samarbejde om et fagligt indhold.
Der er samarbejdsformer til gruppearbejde og arbejde i klassen. Beskrivelserne er gjort generelle, så du kan anvende dem i dit fag og på dit klassetrin.

Planlægning
Planlægning

På denne side finder du vores planlægningsskabeloner som kan være en hjælp når du skal planlægge både forløb og enkelte lektioner. Skabelonerne kan blandt andet hjælpe dig med at skabe overblik og sikre progression i lektioner og forløb.
Med planlægningsskabelonerne kan du planlægge dine egne forløb og lektioner, men de kan også bruges til re-didaktisere eksisterende materialer og forløb.